سلام کسی میدونه بعد از عوض شدن الگویتم گوگل برای سئو سایت باید چکار کرد که جریمه نشیم؟
من دو تاسایت پزشکی داشتم که به شدت رتبه هاشون تو گول افت کردن ولی قبل از اینکه الگوریتم عوض شه رتبه های خوبی داشتند