با سلام
چه طور می توان یک منو دیگر به عیر از منوی اصلی را به صفحه فرعی ساخته شده در sp page builder اختصاص داد.
با تشکر