سلام فرمی را در سایتی طراحی کرده ام و می خواهم اطلاعات این فرم پس از تکمیل به ایمیل مدیر و ایمیل خود کاربر تکمیل کننده فرم ارسال شود..... چه به صوورت فایل باشه چه به صورت متن لطفا راهنمایی بفرمایید....