با سلام چطور می توانم به طور موقت زبان انگلیسی را غیر فعال کنم؟