با سلام
این ماژول آخرین مطالب منتشر شده در سایت را نمایش می دهد و از سه بخش «عنوان» «تنظیمات ماژول» و «تغییرات در مطالب» تشکیل شده است.
به پنل مدیریت سایت بروید.
برای تغییر عنوان و زیر عنوان به مسیر زیر بروید.
مسیر:
کاربر گرامی برای مشاهده لینک ها، کدها و ... وارد شوید و یا ثبت نام کنید
برای تغییر تنظیمات ماژول:
مسیر:
کاربر گرامی برای مشاهده لینک ها، کدها و ... وارد شوید و یا ثبت نام کنید
در این ماژول شما می توانید مجموعه و تعداد مورد نظر خود را تغییر و سایر تنظیمات را انجام دهید.
و اما تغییرات تصاویر و مطالب :
مسیر:
کاربر گرامی برای مشاهده لینک ها، کدها و ... وارد شوید و یا ثبت نام کنید