برای انجام این کار و قرار دادن قیمت از بخش مدیریت فروشگاه ساز به مسیر زیر بروید.
مسیر:
کاربر گرامی برای مشاهده لینک ها، کدها و ... وارد شوید و یا ثبت نام کنید
از قسمت «Shipment Cost» مبلغ مورد نظر را وارد و ذخیره کنید.