با سلام
از بخش مدیریت فایل ها (درون هاست ) به مسیرهای زیر بروید.
مسیر:
کاربر گرامی برای مشاهده لینک ها، کدها و ... وارد شوید و یا ثبت نام کنید
مسیر:
کاربر گرامی برای مشاهده لینک ها، کدها و ... وارد شوید و یا ثبت نام کنید
برای انجام تنظیمات مربوط به این زبانه از پنل مدیریت سایت به مسیر زیر بروید.
منوی کامپوننت ها / فروشگاه ساز ویرچومارت/ از زبانه های کناری به زبانه «پیکربندی» بروید/ وارد پیکربندی شوید و از زبانه های بال به زبانه دوم «بخش سایت فروشگاه» بروید و از کادرهای درون این صفحه به کادر مربوط به «سیستم ثبت نظرات/ امتیاز دهی به محصول» بروید.

مسیر:
کاربر گرامی برای مشاهده لینک ها، کدها و ... وارد شوید و یا ثبت نام کنید