با سلام بعد از تغییر دادن استایل قالب از حالت پیش فرض به رنگ سبز این خطا نمایش داده شد.دوباره برگردوندم به حالت پیش فرض ولی باز نمایش میده.در ضمن تغییر استایل نیز صورت نگرفت و هم چنان رنگ قرمز است و خطا نشان میدهد؟!!