با سلام
برای تغییر متون این قسمت از بخش مدیریت سایت به مسیر زیر بروید.
مسیر:
کاربر گرامی برای مشاهده لینک ها، کدها و ... وارد شوید و یا ثبت نام کنید
برای تغییر تصویر این بخش از مدیریت فایل ها (درون هاست ) به مسیر زیر بروید.(تصویر مورد نظر را با همین نام جایگزین نمایید.)
مسیر:
کاربر گرامی برای مشاهده لینک ها، کدها و ... وارد شوید و یا ثبت نام کنید