با سلام
در بعضی از صفحات (مثل منوی پرتفلیو یا بلاگ ) در قسمت titele صفحه نمایش داده میشود و در صفحات دیگر قابل مشاهده نیست.
برای فعال کردن این قسمت دو آیتم نیاز به بررسی دارد.
مسیر:
کاربر گرامی برای مشاهده لینک ها، کدها و ... وارد شوید و یا ثبت نام کنید
مسیر:
کاربر گرامی برای مشاهده لینک ها، کدها و ... وارد شوید و یا ثبت نام کنید
قسمت «Enable Page Title»را بر روی بلی قرار دهید .
قسمت«Alternative Title»عنوان مورد نظر را وارد کنید.
قسمت«Page Subtitle»زیر عنوان مورد نظر را وارد کنید.
قسمت«Background Color»رنگ بک گراند مورد نظر ار تعیین کنید.