در قالب تو قسمت دموی سایت قسمت تماس با ما فرم تماس و اطلاعات تماس بالای صفحه قرار دارد ولی من قالب و که نصب کردم وسطش قرار گرفته ممنکه راهنماییم کنید