من مبلغ بالا تراز 1 میلیون 10 میلیون ریال که قرار میدم به صورت پیش فرض تبدیل به 10.000.000 میشه و نمیتونم قیمت رو درست وارد کنم مشکال از کجاست؟