سلام

من اولین قالبم را طراحی کردم و اما نمیدونم چطور لینکهای منو را باید ارتباط داد.این دستور را
<div class="collapse navbar-collapse" id="navbar1">
<jdoc:include type="modules" name="menunav" style="xhtml" />

را وارد کردم اما نمیدونم چطور میشه حالا منو آیتم ها را بهش وصل کنم.


ممنون میشم راهنماییم کنید.