با سلام
این خطا بیشتر در زمانی اتفاق می افتد که برای نصب قالب از « بسته نصبی جداگانه قالب » برای نصب استفاده شده باشد.در این پیام نیاز هست تا helix plugin را نیز نصب کنید .
در بخش آموزش سایت جومی درباره«شیوه استفاده از فایل های نصبی»توصیه شده که بهتر است از «بسته نصب سریع»برای نصب قالب استفاده کنید که در اینصورت نیاز به نصب فریم ورک یا موارد دیگر نخواهد بود.