سلام
نمیدونم چرا ویجتکیت از کار افتاد و فقط کدش رو نشون میده!!
سایت روی هاست هست و قالب از یوتم...
چه کنم؟ardon:

پک آخرین نسخه اون رو کسی نداره؟ شاید با آپدیت درست بشه