سلام
دنبال افزونه ای هستم برای یک سایت پیام کوتاه که بتوانم امکانات پلن های مختلف سایت را در یک جدول زیبا نشان دهم
گسی چنین افزونه ای سراغ داره