با سلام در افزونه ویرچومارت چگونه میتوان در قسمت تکمیل سبد خرید و پرداخت موارد:

1.صورتحساب به ....
2.حمل به .....
3.تغییر خریدار

را غیر فعال کرد؟

و سوال دوم بهترین ماژول برای نمایش محصولات ویرچومارت با قیمت و نمایش موجودی انبار چیست؟

با سپاس فراوان