سلام من طراحی روزنامه انجام میدهم و میخواهم صفحات روزنامه را در سایت نمایش بدهم من صفحات روزنامه را با نرم افزار ایندیزاین تبدیل به html کردم و میخوام موقع باز کردن سایت نمایش داده شود صفحه روزنامه لطفا راهنمایی کنید.ضمنابا ماژول لینک آور این کار انجام دادم و صفحه نمایش داده شده آما مشکلی است موقع باز شدن مطلب داخل کادر لینک آور باز می شود و لگو سایت و منو ها همه هم نمایش داده می شود راهی است که فقط مطلب نمایش داده شود.