با سلام
از مدیریت جوملا به مسیر زیر بروید.

منوی افزونه ها/قالب ها/ورود به "jm_avang - Default"/انتخاب منوی "General"/به قسمت "Footer settings" رفته/
از درون کادر "Text copyright"متن خود را وارد...