با سلام
این بخش از سه ماژول تشکیل شده است .
متن های این سه بخش در ماژول قرار دارد .
آیکن های این سه بخش از طریق کدنویسی طراحی شده اند در واقع فونت اوسوم (Font Awesome) هستند .
برای تغییر این آیکن...