با سلام
از پنل مدیریت سایت به مسیر زیر بروید.

منوی منوها / منوی اصلی / در این بخش همه منوها وجود دارند .منوی «صفحه روز شمار سایت»*را ستاره دار کنید تا بعنوان منوی پیش فرض قرار گیرد.