سلام
می خواستم بدونم می شود از ماژول شبکه های اجتمای یکی از آنها را مثلا فیسبوک حذف کرد و تلگرام جایگزین آن کرد وبا فشار دادن آن به کانال لینک کرد