با سلام
این که بخواییم یه خط راه حل بدیم امکان نداره.
لطفا با یک متخصص در تماس باشید برایتان بررسی کنند.
تیم جومی هم برایتان انجام خواهند داد.