با سلام من از
سخه ی 3 قالب طلوع استفاده می کنم و به همین مسیری که فرمودید میرم ولی نمی توانم تصاویر جدید بزارم هر تصویری انتخاب میکنم undefined میزنه :(:(