با سلام در جوملا 3
در پوشه images در مسیر زیر تمام عکس ها را پاک کنید .

modules\mod_bt_contentslider\images

در مسیر زیر تمام را پاک کنید .

media\k2\items\cache

حالا در مسیر زیر هر عکسی...