سلام
در زیر اسلاید شو در قالب پلاس مطلبی هست که 2 دکمه لینک دارد
چگونه میتوانم این دکمه ها را کم یا زیاد کنم
و اگر مطلب جدیدی را خواستم دکمه لینک بهش بدم کار چگونه است