با سلام
برای نمایش محل «آدرس» شما بر روی نقشه از پنل مدیریت جوملا به مسیر زیر بروید.

منوی افزونه ها /ماژول ها /ماژولی تحت عنوان «تماس با ما اجاکس - نقشه بزرگ»/از زبانه های بالا به زبانه «maps»...