با سلام
در تنظیمات کلی جوملا گزینه مربوط به سئو دو گزینه اول را روشن کنید و در بخش فایل های سایت فایل htaaccess.txt را به .htaccess (نقطه در ابتدای نام فایل باشد) تغییر دهید.