سلام
سایت های که بر اساس ریسپانسیو طراحی می شوند اکثرا امکانی برای غیر فعال سازی ندارند.