سلام

بله باید دیساو کنید اگر اسپم اسکور سایت ها بالاست. از این آدرس می تونید اون سایت ها را دیساو کنید
google.com/webmasters/tools/disavow-links-main?pli=1
سوالی بود بفرمایید