چرا جومی محصولات تجاری (غیر رایگان) را برای دامنه لایسنس و محدود می کند؟
گروه فناوری و اطلاعات جومی از ابتدای کار سیاست کاری خود را بر این اساس پایه ریزی نمود که محصولاتش را با شرایطی ارائه کند که قادر به ارائه خدمات پشتیبانی با کیفیت و قابل قبول برای آن باشد.
گروه جومی محصولات را بر روی دامنه لایسنس می کند و برای استفاده از محصول خریداری شده بر روی بیش از دو دامنه، به ازای هر دامنه جدید  لازم است کاربر هزینه کمی پرداخت نماید.
علت این لایسنسینگ و محدودیت این است که گروه جومی متعهد می شود در برابر لایسنسی که از آن تهیه می کنید بهترین خدمات و پشتیبانی را ارائه کند و با افزایش تعداد مشتریان و محصولات هیچ تغییری در کیفیت خدمات و پشتیبانی که ارائه می شود ایجاد نشود.
4 از 10 این نتایج پیدا شده است ،   
Powered by LiveZilla Live Chat Software